Prashant kumar won the CS Tennis AITA ranking held at Gurgaon Haryana